Under 2013 har två enheter inom Örebros vård och omsorg arbetat med att införa rätt till heltid. Enligt ett pressmeddelande från kommunen jobbar alla anställda där numera den arbetstid de vill, samtidigt som andelen timvikarier och delade turer har minskat.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna går nu vidare och lovar att utvidga heltidssatsningen till hela kommunen. Arbetet ska påbörjas vid årsskiftet och vara genomfört senast den 1 juni 2017.

– Vi har ibland fått kritik för att det går för långsamt, men vi har varit övertygade om att det måste få ta tid för att det ska vara hållbart över en längre tid. Det är många saker som måste falla på plats, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd med ansvar för omsorgsfrågor, i pressmeddelandet.

Det formella beslutet om satsningen ska fattas av kommunstyrelsen den 17 juni.