Barnskötare, vårdbiträden, undersköterskor, personliga assistenter, skötare och vårdare toppar statistiken över sjukfrånvaron. Både sjukdomar i rörelseorganen och psykiska sjukdomar är vanliga. I de här yrkena jobbar 22 procent av alla kvinnor på arbetsmarknaden. Totalt arbetar 506 700 personer i de här yrkena och i fjol inträffade 83 000 sjukfall. Här har också sjukfrånvaron bland kvinnorna ökat med 6,7 procent mellan åren 2010 och 2013. Det kan jämföras med en ökning på 6 procent för alla yrken.

Även städare, där kvinnorna också dominerar, har höga sjukskrivningstal. Orsaken är oftast sjukdomar i rörelseorganen. Bland kvinnor som städar ökade sjukfrånvaron med 4,7 procent mellan åren 2010 och 2013.

Men sjukfrånvaron är också hög i andra kvinnodominerade grupper, till exempel bland sjuksköterskor, fritidspedagoger och förskolelärare.

I fjol stod psykiska sjukdomar för 26 procent av kvinnors sjukfrånvaro som är längre än 14 dagar. Det kan jämföras med sjukdomar i rörelseorganen som stod för 24 procent av sjukfrånvaron.

Psykiska sjukdomar är vanligast i de yrken där flest kvinnor jobbar.  Och det är den sjukskrivningsorsaken som ökar.  Försäkringskassans Ulrik Lindwall säger till TT att det finns en klar koppling mellan den psykosociala arbetsmiljön och sjukfrånvaro med psykiska orsaker:

–Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare när vi utvecklats till ett tjänstesamhälle. Då blir relationer med kunder, arbetsgrupper, underställda och chefer allt viktigare.

I de yrken där flest män arbetar är sjukfrånvaron hög bland fordonsförare samt bland bygg- och anläggningsarbetare. Bland män är den vanligaste orsaken till sjukskrivning sjukdomar i rörelseorganen som står för 29 procent av sjukfrånvaron. Psykiska sjukdomar och skador står frö 18 procent vardera.

Men även kvinnor som arbetar som fordonsförare har hög sjukfrånvaro. Ofta är orsaken sjukdomar i rörelseorganen.