Varför har ni beslutat att slopa ordet ”brukare” i omsorgen?

– Det har lämnats in två motioner, ett medborgarförslag från en privatperson och en motion från ett annat parti så vi har tittat på dem. Det här har varit på tapeten i hela Sverige. Orsaken är att ordet brukare används om olika grupper med olika betydelse, det är en person som tar något i bruk, och det är inte gångbart längre tycker vi. Socialtjänsten kommer att behålla ordet brukare för alla som får behovsprövade insatser. Men vi vill möta den människa som det berör, man kommer använda ord som redan finns efter vilket behov som personen har.

Vilka ord ska användas?

– Det beror på vilket behov personen har. Man kan vara boende, gäst på kortttids, äldre eller mottagare av hemtjänst. Ulla är boende på korttids, hon är inte brukare.

Hur ska detta införas hos personalen i äldreomsorgen, det är ju lätt att säga brukare i vardagligt tal?

– Jag tror att mycket av detta kommer från den arbetsgruppen, de tycker inte om att säga brukare. De säger att de åker till en boende. Så detta implementeras på APT och vi har bytt ut ordet brukarråd mot boenderåd. Vi ska fasa ut ordet brukare.

Kund är ett ord som används allt mer i både kommuner och hos privata vårdgivare, det var inget ni ville ha?

– Inte alls. Vi kommer inte använda ordet kund. Socialstyrelsen avråder bestämt från ordet kund som ett samlat begrepp. Alla är inte kunder så vi avböjer från det.