SVAR: Det stämmer, att det finns en garantiregel i serviceentreprenadavtalet. Den börjar gälla om övergången inte räknas som en övergång av verksamhet enligt lagen om anställningsskydd.

När ett städentreprenadföretag med avtal tar över arbetet från ett annat företag med avtal ska enligt garantiregeln det övertagande företaget först se efter om den personal som man redan har anställd vill ha mer tid. Under förutsättning att de inte jobbar heltid och att de har minst sex månaders anställning bakom sig ska dessa i så fall erbjudas mer tid. Behövs mer personal ska man fråga dem som arbetar på arbetsplatsen hos det överlämnande företaget om de vill komma över. Alla som då går över har rätt att behålla sina löner om arbetsuppgifterna är desamma som tidigare och provanställning får inte förekomma i de fallen.

Vi har förståelse för att det är jobbigt med upphandlingar vart tredje år och att man nästan alltid tittar på lägsta pris. Nu har det dock kommit en del beslut från både domstol och EU, enligt vilka man inte behöver ta lägsta pris utan också kan besluta efter kvalitet för pengarna.

Kommunal jobbar också aktivt med att få till ändringar i reglerna kring upphandling för att säkra arbeten och lönenivåer.