SVAR: Lägsta löner finns reglerat i de kollektivavtal som förbundet tecknar med respektive motpart. Det är vanligt att de lönerna förhandlas lokalt och de är då högre än lönerna i de centrala avtalen. Du ska därför kontakta Kommunal där du bor, så att de kan berätta vad du kan begära för lön. Det är viktigt att få en så rätt lön som möjligt i förhållande till utbildning, erfarenhet och löneläget hos arbetsgivaren.