SVAR: Ja, det kan vara möjligt att jobba extra cirka 10 timmar per vecka, studera på deltid och ändå få ersättning från a-kassan, så länge vi godkänt deltidsstudierna och du uppfyller kraven i övrigt.

Den som studerar kan normalt inte få ersättning från a-kassan, men det kan gå bra att läsa på deltid upp till cirka 50 procent. Du måste dock samtidigt söka heltidsarbete och vara beredd att avbryta studierna om de hindrar dig från att ta ett arbete. Får du redan ersättning från a-kassan och börjar studera kan du inte ta ut studiestöd samtidigt.

Vi kan inte godkänna studierna i efterhand, utan du måste ansöka och få dem godkända av oss innan du börjar med dem. Om vi godkänner att du studerar på deltid ska du inte fylla i det på kassakorten och det påverkar inte din ersättning från a-kassan. Arbetet på cirka 10 timmar per vecka ska du däremot fylla i på kassakortet. Om du kan få ersättning en vecka när du jobbar cirka 10 timmar per vecka beror på hur mycket du arbetat tidigare. A-kassan ersätter förlorad arbetstid. Vi räknar ut ett genomsnitt på hur mycket du arbetat per vecka under den så kallade ramtiden som normalt är de 12 månaderna innan du sökte ersättning. Du kan ha möjlighet att få ersättning de veckor då du jobbat mindre än ditt genomsnitt.