SVAR: Jag kan inte se att detta skulle vara ett problem, så länge ert förhållande inte påverkar ert arbete negativt!