SVAR: Det kan skilja en del mellan anställda hos olika arbetsgivare. Orsaken till detta kan vara att den arbetsgivare som betalar högre lön har gjort en särskild satsning på yrket eller helt enkelt värderar yrket högre. Att lönerna är högre på vissa ställen kan användas som argument i de lokala förhandlingarna på andra ställen.

Det verkar också ha stor betydelse vilken lön arbetstagaren får när vederbörande anställs första gången hos arbetsgivaren. Är lönen låg och löneökningarna måttliga kommer arbetstagaren fortsätta ha låg lön i jämförelse med andra. Jag föreslår att du kontaktar Kommunal lokalt, så att de kan begära en förhandling om din lön med arbetsgivaren.