SVAR: Om man är anställd i en pool blir man placerad på arbetsplatser där arbetsgivaren behöver personal. Anställningen är i poolen och villkoren för denna anställning ska vara reglerade i ett anställningsbevis. Rör det sig om en tillsvidareanställning kan inte arbetsgivaren bara erbjuda ett nytt arbete med en lägre sysselsättningsgrad. Men, rör det sig om en tidsbegränsad anställning kan arbetsgivaren erbjuda arbete med en annan sysselsättningsgrad än den som den anställde hade innan. Anställningsformen har alltså betydelse. Om man som tidsbegränsat anställd tackar nej till en ny anställning finns risken att man inte kommer att få fler erbjudanden.