SVAR: Jag tycker du ska ta kontakt med din chef, som i sin tur får prata med den anhörige om dennes beteende mot personalen. Det är arbetsledarens skyldighet att se till så att personalen har en bra arbetsmiljö och man ska inte behöva stå ut med förolämpningar och kränkningar.

Gör chefen inget åt problemet får skyddsombudet på arbetsplatsen ställa de krav på arbetsgivaren som behövs, för att det ska bli en bra arbetsmiljö. Detta gör ombudet genom att hänvisa till arbetsmiljölagen.

I brottsbalken finns regleringar om bland annat förolämpning. Med förolämpning menas ett beteende som är ägnat att såra annans ärekänsla. Att uttala skällsord till en annan eller att spotta på  någon, är exempel på vad som kan ses som en förolämpning i lagens mening.