SVAR: Nej, arbetsgivaren kan inte kräva vad du ska äga privat. Det verkar som om ni behöver diskutera med chef­en om vilka rutiner som ska gälla för sjukfrånvaro och som alla arbetstagare kan uppfylla. Behöver ni, tar ni hjälp av Kommunal lokalt.