SVAR: Det finns en mängd olika fjärilslarver och även flugor, som på olika sätt angriper och mumsar på kålplantor. Kålflugans larv angriper kålplantornas rötter och orsakar ofta stor skada, medan fjärilslarverna gärna gnager och gör gångar i kålhuvudena.

Dina plantor är angripna av fjärilslarver. Att använda blad från tomatplantor kan eventuellt fungera, eftersom tomater hör till gruppen potatisväxter och många sådana innehåller mer eller mindre starka gifter (som gröna potatisar och tobak). För hobbyodlaren gäller handplock av larver morgon och kväll eller att du täcker dina plantor med odlingsduk under hela odlingsperioden. Se till så att duken är hel. Fjärilarna hittar snabbt minsta hål, ditlockade som de är av kåldoften.

Det är inte farligt att äta larvangripna plantor utan det kan mer ses som ett skönhetsfel.