Den rödgröna majoriteten har beslutat att hemtjänsten och hemsjukvården i Göteborgs stad ska få arbetskläder i höst. Oppositionen tycker att även förskolepersonalen skulle ha arbetskläder. Hemtjänsten får dock gå före med tanke på säkerhets- och hygienskäl, säger Mats Pilhem (V) som är personalansvarigt kommunalråd, till Sveriges Radio. Men det långsiktiga målet är att all personal som behöver kläder ska få det, säger han.

Kommunal har länge drivit frågan om arbetskläder och gör det på flera sätt. I förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) har facket inte lyckats. Arbetskläder har också blivit en fråga för svenska domstolar på senare år då Kommunals skyddsombud anmält saken till Arbetsmiljöverket, som ställt krav på en del kommuner, som ofta överklagat besluten. Många fall är inte slutgiltigt avgjorda än.