SVAR: Förbundet tecknar drygt 65 centrala löne- och villkorsavtal med olika motparter och därför är det svårt att svara på din fråga. Kommunal där du bor har uppgifter om alla våra centrala kollektivavtal och de kan ta fram uppgifter från just det löneavtal du frågar efter.