SVAR: Det är inte reglerat i det centrala avtalet att man ska ha ett lönesamtal innan varje ny anställning och avtalet reglerar inte heller när man ska ha ett lönesamtal. En arbetsgivare får däremot inte hantera en tidsbegränsad anställd annorlunda än en tillsvidareanställd. Exempelvis ska man vid lönesättning använda samma lönekriterier för visstidsanställda som för tillsvidareanställda. På Kommunal där du bor vet de hur rutinerna ser ut hos din arbetsgivare.