SVAR: Vi vet att det finns arbetsgivare runt om i landet som funderar på att schemalägga nätter på det sätt du beskriver. I exempelvis Danmark är det mig veterligt också så att åttatimmarsnätter är det vanliga. Men när arbetsgivaren vill införa förändringar av detta slag är man skyldig att förhandla det med den fackliga organisationen. Man ska då dessutom presentera en risk- och konsekvensanalys av sina förslag. Rätten till ökad tjänstgöringsgrad gäller för alla, även natt­arbetare.