– Jag mår dåligt för jag kan inte planera mitt liv, säger Anna Johansson, personlig assistent.

Det är svårt att planera vardagsliv, intressen och barnomsorg, berättar ett gäng anställda i äldreomsorg och socialförvaltning som KA träffar på ett kafé i Alingsås. Kommunal och kommunen har skrivit kollektivavtal om rätt till önskad sysselsättningsgrad från februari. Men med det följde försämringar, enligt de anställda. Systemet kallas Optimal bemanning och ingår i Time Care. Personalen får scheman för fyra till sex veckor i stöten.

– Man lägger ett så kallat önskeschema men sedan kan arbetsgivaren korrigera det. Jag fick jobba fyra av sex helger, det är inte rimligt, säger Jonna Pässilä från nattpatrullen.

– Vi som redan jobbar obekväm arbetstid drabbas hårt av detta, säger kollegan Siv Olausson.

Andra försämringar är att man kan få ”minustid” som man blir skyldig arbetsgivaren och att man ibland måste jobba på andra arbetsplatser, så kallad resurstid, berättar de anställda, som menar att även vårdtagarna drabbas då de får fler nya ansikten.

– De tror att med lång erfarenhet kan man gå in överallt, men vårdbehoven ser så olika ut, säger Jonna Pässilä.

– Rätt till heltid har vi inget emot, men priset vi får betala är för högt. Vad vi egentligen vill ha är högre lön och bättre arbetstider, säger Annelie Fransson.

331 personer har skrivit under en protestlista som lämnades till ansvariga politiker och Kommunal. Än så länge ingår 285 anställda i projektet, som ska spridas till alla enheter.

Irritation finns också mot Kommunal, Annelie Fransson har rentav lämnat facket.

– Vi anser att Kommunal har tagit ett beslut utan att fråga sina medlemmar. Jag har varit med i ett fack sen -75 och jag tycker att det är ett viktigt vapen som vi behöver. Men jag har gått ur som en protest mot att Kommunal har godkänt det här.

Åsa Svedjenäs, vice ordförande för Kommunal Alingsås, säger:

– Vi har skrivit kollektivavtal om önskad sysselsättningsgrad och där ingår resurstiden som är max 15 procent av tiden. Men schemaperioder ingår inte i avtalet, det styr arbetsgivaren. Kommunal var tydliga från början med att de inte skulle lägga för korta perioder. Fyra veckor blev inte bra, man känner sig livegen.

Däremot reglerar avtalet en flexibel arbetstidsmodell utifrån verksamhetens behov.

Vad säger du till de medlemmar som är besvikna på Kommunal?

– Önskad sysselsättningsgrad är en viktig jämställdhetsfråga och det skäms vi inte för att vi har avtalat om. Vi har drivit det hårt för att det är viktigt för våra medlemmar, det har vi frågat dem om. Men vi förstår frustrationen.

Åsa Svedjenäs säger att Kommunal för dialog med arbetsgivaren. Häromdagen enades de om att vänta med att sprida systemet till övriga enheter. De 285 som redan ingår fortsätter, men schemaveckorna ska vara minst sex veckor.

Inte tillräckligt, enligt gruppen KA talar med.

– Det är ju skit samma om det är fyra eller sex veckor, säger Lars-Olof Törnberg som är arbetsplatsombud på sitt äldreboende.

Niklas Hellgren (KD), ordförande i vård- och äldreomsorgsnämnden, säger att protesterna tas på allvar och arbetsgivaren ska bli bättre på att informera framledes.

Ska personalen behöva betala ett högt pris för att få jobba heltid?

– För att vi med en kommunal ekonomi ska kunna erbjuda heltid så måste man hitta nya sätt att jobba på. Man får ge och ta. Så är det i mitt jobb också.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som säljare med provisionslön.

Niklas Hellgren understryker att alla som fått välja inte gått upp i tid, en del har gått ner. Totalt har sysselsättningen ökat med 6,57 årsarbetare i äldreomsorgen och socialförvaltningen sedan projektet infördes.

Fotnot: Liknande protester har hörts i flera kommuner. Läs om några av dem i länkarna här till höger.

Sysselsättningsgrad

Sedan medarbetare i pilotprojektet fått önska att gå upp eller ner i tid ser sysselsättningsgraden ut såhär i genomsnitt:

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen: 86 procent (tidigare var den 81 procent)
Socialförvaltningen: 95 procent (oförändrad).
I de båda förvaltningarna har sysselsättningen ökat med 6,57 årsarbetare.