SVAR: I de centrala kollektiv­avtal som förbundet tecknar om dag-, kvälls- och nattpass för vårdpersonal finns ingen reglering om detta. Men om särskild nattpersonal är anställd där du arbetar skulle jag påstå att du som är anställd för dagarbete kan börja ditt pass när nattpersonalen slutar och gå hem när de kommer, som börjar arbeta på kvällen. Om det blivit förändringar som inneburit att du numera bara arbetar kvällspass borde det varit någon information och/eller förhandling om detta innan förändringen. Ditt lokala Kommunal kan säkert mer om detta.