SVAR: Förhoppningsvis uppfattade din chef att du blev ledsen och fick en tankeställare. Den gången. Du hade utifrån din kompetens all rätt och även skyldighet att larma när en boende behövde mer hjälp. Chefen å sin sida har skyldighet att lyssna och gå vidare med en sådan anmälan. Det vet han eller hon mycket väl och får definitivt inte svara dig med en förolämpning.

Problemen med den här chefens uppförande mot personalen tycks vara återkommande och har blivit ett arbetsmiljöproblem. Då gäller arbetsmiljölagen, som är mycket klar och tydlig i sådana här fall. Det kan kännas skrämmande att sluta sig samman mot en chef, men det här är vad jag tycker att ni ska göra:  Börja med att tillsammans försöka tala med er chef om vad ni anser om hans eller hennes otrevliga sätt. Han/hon kanske inte är fullt medveten om hur illa det drabbar personalen. Om detta inte hjälper kan och bör ni, både muntligt och skriftligt, vända er till facket och till skyddsombudet. Ombudet har till uppgift att föra kritiken vidare till den ansvarige arbetsgivaren och kräva en förändring. Om ingenting händer, ska skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket med en anmälan. Då blir problemen offentliga och det är naturligtvis inte bra för ett företag. Det medför oftast att arbetsgivaren reagerar och gör något åt saken i positiv riktning, redan när skyddsombudet larmar.

Det kan också eventuellt vara så att din gruppchef själv lever i en omöjlig arbetssituation med för stora krav. Det är ingen ursäkt för dåligt beteende, som måste upphöra, men det kan behövas en förändring av arbetsvillkoren för att alla ska må bra.