SVAR: Det framkommer inte av din fråga om du är anställd i offentlig förvaltning eller hos en privat arbetsgivare. Men ja,  möjligheten kan finnas. Kontakta Kommunal på orten där du bor, så får de se efter vad som gäller enligt  det kollektivavtal du jobbar efter.