SVAR: Det finns ingen lag som reglerar vilken lön eller vilka löneökningar som ska utges eller hur detta ska gå till. Lön regleras i kollektivavtal. Frågan är vilket kollektivavtal som gäller för dig och dina arbetskamrater, om det finns lokala kriterier eller inte och hur dessa i så fall tillämpas. Kommunal lokalt kan hjälpa er, eftersom löneförhandlingar hanteras lokalt.