SVAR: Att man ska få börja och sluta sitt arbetspass på samma ställe är något facket försökt driva igenom i flera avtalsrörelser men inte lyckats med, eftersom arbetsgivarna hävdar att det kostar för mycket pengar.

Det vi fick igenom i den senaste avtalsrörelsen var en större delaktighet för den fackliga organisationen, som bör vara med i ett tidigt stadium av schemaläggningsprocessen. Då har vi bättre förutsättningar att påverka så att alla tjänster börjar och slutar på samma ställe.