SVAR: Vill en arbetstagare ha ledigt ska denne ansöka om detta hos arbetsgivaren. Vill arbetstagaren ha semester vid nämnda ledighet är det just det som ansökan om ledighet omfattar. Arbetsgivaren ska då bevilja eller avslå semestern. Du beskriver inte att ledigheten i sig är problemet utan att det handlar om vilken typ av ledighet som ska tas. Argumentet som arbetsgivaren använder verkar inte helt genomtänkt. Men oavsett när du vill ta ut din semester kan den komma att kosta arbetsgivaren i form av en vikarie. Arbetsgivaren kan inte neka dig semester, men kan bestämma när den ska tas ut.