SVAR: I Kommunals medlemsförsäkringar ingår inte någon tandvårdsförsäkring, så någon hjälp med tandvård går inte att få genom dessa försäkringar.

Kommunal är dock mycket uppmärksamt på att allt fler medlemmar får allt svårare att ekonomiskt klara sin tandvård, vilket är mycket oroande.

Vi lyfter detta stora problem i alla de fora vi har tillgång till och där vi kan påverka framför allt politiskt, eftersom vi menar att tandvården är en självklar del av välfärdssystemet i Sverige.