SVAR: Du skriver att du anmält din skada och drivit ärendet så långt det varit möjligt. Du har även fått rättshjälp för detta genom facket. Jag utgår från att du därmed har drivit ditt ärende i domstol. Om frågan prövats och avgjorts i domstol kan du inte få samma sak prövad igen. Däremot finns det inget formellt hinder mot att du ansöker om livränta för exempelvis en period som inte prövats tidigare. Men om inget nytt material tillkommit är chansen att du skulle få en annan bedömning sannolikt mycket liten.

Du skriver inte om olycksfallet har varit uppe för prövning hos AFA Försäkring. Alla som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal är också försäkrade genom AFA. Genom denna försäkring kan man ha rätt till ersättning vid bland annat olycksfall i arbetet och den är ett komplement till ersättningen man kan få från Försäkringskassan. AFA ska också göra en självständig bedömning även om man inte får ersättning från Försäkringskassan. AFA kan ersätta bland annat inkomstförlust under sjukdomstid, sveda och värk, läkarkostnader och ärr.

Eftersom jag inte känner till de närmare omständigheterna kring dina besvär, din sjukskrivning och hur nära samband den har med olyckan kan jag inte svara mer precist än så på din fråga och om du möjligen skulle ha rätt till ersättning från AFA. Som du säkert förstår är dock möjligheterna för en prövning och en bra utredning mycket små så här 20 år efter olyckan.