EPSU valde vid sin kongress i Toulouse i Frankrike en ny ledning. Annelie Nordström utsågs som ende kandidat till ordförande och Jan Willem Goudriaan valdes till ny generalsekreterare.

I de fackliga internationalerna är det generalsekreteraren som har det dagliga ansvaret för verksamheten och därmed den största politiska makten. Ordföranden har mer en representativ roll med större ansvar för hur arbetet i styrelsen fungerar.

– I dag har vi en styrelse på över hundra personer som sitter i bänkrader i en stor sal med sluttande golv. Vi ser bara nackarna på varandra. Jag skulle vilja ha mer effektiva styrelsemöten där vi får mer kontakt med varandra vilket leder till bättre diskussioner, säger Annelie Nordström.

Hon kommer att fortsätta som Kommunals ordförande som tidigare. Men Annelie Nordström säger att arbetet i EPSU är viktigt att också hinna med.

– Det fackliga samarbetet och solidariteten med offentligt anställda i Europa påverkar villkoren för kommunalarna i Sverige.

– Omkring 6 av 10 beslut i riksdag, landsting och kommuner i Sverige är en följd av beslut som tidigare har fattats i EU. EPSU är Kommunals verktyg för att försöka påverka dessa EU–beslut. Via EPSU kan vi också som part förhandla fram europiska avtal med arbetsgivarna.

Annelie Nordström nämner som exempel gemensamma regler inom arbetsmiljön för att förhindra stick– och skärskador inom vård och omsorg.

Solidariteten med löntagare i Europa är enligt henne också viktigt för att stärka kraven om att alla ska ha rätt till anständiga jobb och välfärd.

EPSU:s kongress har till stor del fokuserat på krisen i EU med kraftiga nedskärningar inom offentlig sektor och ökad arbetslöshet som följd.

– Detta blir viktigt för oss att fortsätta jobba med. Till att börja med måste vi uppmana våra medlemmar att rösta i EU–valet så att vi får ett EU–parlament som är lyhörda för våra krav, säger Annelie Nordström.

EPSU

De svenska facken i EPSU är Kommunal, Vision, ST, Transport, Vårdförbundet, SEKO och SSR. EPSU är den största branschorganisationen inom Europafacket och organiserar 265 fackföreningar som tillsammans har åtta miljoner medlemmar inom offentlig sektor i Europa.