Bodens kommun och Kommunal är oeniga i Cecilia Wahls ärende. Bakgrunden är att Bodens kommuns hemtjänst består av två avdelningar: huvudkontoret Norrbackaavdelningen och Gunnarsbyn. Gunnarsbyn ligger fyra mil utanför samhället. Vid gott väglag tar det ungefär en halvtimme att köra bil till Gunnarsbyn från huvudkontoret, men under vintern upp till en timme. Restiden mellan avdelningarna fanns inte inräknad i Cecilias arbetstid då hon vikarierade för kommunens hemtjänst i fyra år.

– Vi hade dessutom skriftliga order från arbetsgivaren att efter avslutat pass tanka bilen med naturgas vid en speciell påfyllnadsstation och därefter fylla i körjournalen. Det innebar ytterligare 15 till 20 minuter obetald arbetstid, berättar Cecilia Wahl.

I december 2013 fick hon nog och gick till sitt fackliga ombud för att få hjälp att kräva ut ersättning för restiden. Utifrån dokumentation som finns i kommunens tidigare bokningssystem Netvic räknade Kommunal ut att det under perioden januari 2012 till mars 2013 rörde sig om 148 timmars obetald restid, vilket skulle innebära 17 464 kronor i ersättning.

– När vi lade fram bevisen uppgav Bodens kommun att de inte kunde hitta anställningsavtalen för extrapersonalen. Därför kunde de inte styrka att personalen faktiskt jobbat i Gunnarsbyn. Deras förklaring var att avtalen gått förlorade när kommunen bytte bokningssystem från Netvic till Vinlas, säger Anna-Lena Blomqvist på Kommunal i Boden.

Bodens kommun ansåg att hela bevisbördan från Kommunal inte var tillräcklig. De kunde däremot hitta avtal som stödde 5 600 kronor av Cecilia Wahls restid. Kommunal och Cecilia Wahl valde till slut att acceptera budet, men är besvikna.

– Aldrig att jag sätter min fot i Bodens kommun igen, säger Cecilia Wahl.

Viveca Clemensson, förhandlare och arbetsrättsjurist på Bodens kommun, anser inte att något har misskötts från kommunens sida.

– I dokumentationen som finns i ärendet har det framgått att vissa pass var förlagda till Gunnarsbyn. Ersättning har utgått för dessa resor och det som kan styrkas har ersatts, säger Viveca Clemensson.

Kommunal anser att man ska börja räkna arbetstiden från det som är arbetsplatsen.

– Du ska ha betalt från när du börjar åka från Norrbackagruppen ut till Gunnarsbyn. Man ska inte arbeta gratis, säger Anna-Lena Blomqvist.

I höstas gjordes en omorganisering inom Bodens kommun och Gunnarsbyn har idag egen personal.

– Någon diskussion om hur eventuell restid ska ersättas för anställda har inte varit uppe sedan jag tillträdde vid åsskiftet, säger Karin Söderberg, verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten i Bodens kommun.