Dzemila Murguz, Sten-Ingvar Ingvarsson och Pernilla Jansson.

 – Den som känner yrkesstolthet har ofta ett stöttande klimat på jobbet och går gärna dit och vill göra ett så bra jobb som möjligt, säger Jonas Welander.

Men att vara yrkesstolt betyder inte med automatik att man också är stolt över den arbetsgivare man jobbar för. Hans forskarlag vid Mälardalens högskola har fått i uppdrag av Västerås stad och Eskilstuna kommun att undersöka varför deras medarbetare å ena sidan känner sig yrkesstolta men å andra sidan inte känner stolthet i lika hög grad över sin egen organisation – kommunen.

– De flesta identifierar sig med sin egen arbetsgrupp medan identifikationen med organisationen inte är lika stark. Och en av förklaringarna är att kommunerna är ganska stora och komplexa organisationer. I arbetsgruppen finns det en annan tydlighet kring syftet med arbetet. När man känner stolthet över sin organisation har man också en vilja att vara ett slags ambassadör för sin organisation

En sak som forskarna vid högskolan funderat kring är betydelsen av att ha chefer som finns nära verksamheten.

– Det kan bli konsekvenser för hur man identifierar sig med organisationen när man rationaliserar bort stödfunktioner som en chef på arbetsplatsen.

Hur definierar du yrkesstolthet?

– Känslan när man positivt utvärderar antingen sina egna eller sin grupps handlingar och värderingar i yrket.

Finns det olika grader av yrkesstolthet i olika yrken?

– Det tror jag absolut att det kan göra. Men det är inget vi har tittat på i vår forskning. I grupper som upplever mindre handlingsfrihet och stöd från överordnade kan det vara så att de upplever en lägre grad av identifikation med organisationen. Men att de tillsammans stöttar varandra, ger värde till jobbet man gör. Utifrån tidigare forskning kan det exempelvis gälla en del arbetsgrupper i vårdsektorn.

Skulle det kosta pengar för arbetsgivarna att få mer yrkesstolta medarbetare?

– Det kan bli en ekonomisk fråga om det till exempel handlar om att lösgöra chefer mer. Vem ska då utföra de arbetsuppgifterna? Det är en fråga som bäst besvaras av arbetsgivarna.

ID. Jonas Welander

Yrke: Doktorand vid Mälardalens högskola.
Ålder: 35 år.
Bor: Västerås.
Familj: Gift och tre barn.