Hon har läst vård- och omsorgsprogrammet vid KUI i Stockholm.  Erbjudandet kom via arbetsgivaren Finsk hemtjänst och ingick i Omvårdnadslyftet. KA har tidigare berättat om arbetsgivare som tvekar att anställa personer med betyg från KUI och Medlearn.

– Jag tycker att det är orättvist mot oss som är drabbade. Jag har satsat mycket som elev. Vi tog utbildningen i god tro.

Judit Péter är från Ungern, därifrån har hon både gymnasie- och universitetsutbildning. Med den bakgrunden tycker hon att KUI-utbildningen har låg nivå och är kritisk mot undersköterskeutbildningen i Sverige:

– Det är oklart vilka krav som ställs, det är något som måste diskuteras. Om vårdyrket ska ses som seriöst måste det finnas enhetliga krav.