– Vi har fattat beslut om att vi kommer att öppna ett tillsyns­ärende gentemot Medlearn, säger Anna Rydin, enhetschef på Skolinspektionen.

KA har tidigare berättat att Stockholm stad anmält utbildningsföretaget Medlearn till Skolinspektionen. Ett vårdbiträde hade på kort tid läst in höga poäng på vård- och omsorgsprogrammet, samtidigt jobbat 60 procent och jobbat extra. Kunskaperna i svenska bedöms som låga. Precis som i fallet med KUI ingick utbildningen i Omvårdnadslyftet.

Skolinspektionen granskar nu Medlearns betygskataloger, individuella studieplaner, hur undervisning och validering skett. Ett stort antal intervjuer ska genomföras.

– Om vi bedömer att Medlearn inte följt skollagen kommer vi utfärda någon form av föreläggande, säger Anna Rydin.

En tillsyn kan leda till att betygsrätten återkallas, i allvarliga fall kan vitesföreläggande utfärdas.