Valet till Europaparlamentet den 25 maj har stor betydelse för de fackliga medlemmarna. Parlamentet lagstiftar i frågor som påverkar vår vardag och våra arbetsliv. 60 procent av den kommunala verksamheten styrs av EU-regler, bland annat offentlig upphandling. Ett trettiotal EU-direktiv reglerar vår arbetsmiljö, rätt till inflytande på arbetsplatsen och mot diskriminering av deltids- och visstidsanställda.

I förra valet röstade dock bara drygt var tredje LO-medlem. Jag har förståelse för detta. EU kan verka komplext och långt borta. Det finns alltför lite debatt och information. En annan orsak är att det finns en besvikelse och till och med stor ilska över hur EU har utvecklats.

Detta var inte det EU som förespeglades oss när vi blev medlemmar. Ett EU där arbetstagare utnyttjas för att de kommer från andra länder, ett EU där facken inte kan kräva likabehandling och svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad.

Jag delar denna besvikelse och ilska. Men istället för att knyta näven i fickan bör vi använda vår demokratiska rättighet och rösta för förändring. Vi måste stå upp för våra kollektivavtal och för alla människors lika värde.

EU påverkar, men vi kan påverka EU. Men då behövs en annan politisk majoritet. Resultatet av 15 år med borgerlig majoritet i EU är nedslående: rekordhög arbetslöshet, minimal tillväxt, ökad fattigdom och urholkade fackliga rättigheter. Den politiska dagordningen på EU-nivå har präglats av avregleringar. Nya arbetsmiljö- och jämställdhetslagar har stoppats.

Socialdemokraterna står för ett tydligt alternativ, med offensiva satsningar för tillväxt och fler och bättre jobb. Jag vill driva kampen för fackliga fri- och rättigheter, likabehandling av arbetstagarna, en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. EU ska garantera arbetstagarnas möjlighet att röra sig fritt, inte ge skrupelfria företag möjligheten att dumpa löner och arbetsvillkor. 

Ett socialt protokoll bör införas i EU:s fördrag som fastlägger att grundläggande fackliga fri- och rättigheter går före ekonomiska friheter på den inre marknaden. All EU-lagstiftning bör garantera fackliga fri- och rättigheter, kollektivavtal och likabehandling av arbetstagare. En europeisk yrkesinspektion bör inrättas för närmare samarbete mellan nationella myndigheter och ha ansvar för ett register över de företag som bryter mot regler och kollektivavtal. Oseriösa företag bör sanktioneras och uteslutas från offentlig upphandling.

Kopplingen mellan EU-parlamentsvalet och riksdagsvalet är tydlig. Vi behöver en socialdemokratisk regering som kan riva upp den diskriminerande lex Lavallagen, se till att EU:s visstidsdirektiv tillämpas på rätt sätt och att införlivandet av de nya EU-reglerna för offentlig upphandling möjliggör krav på kollektivavtal.

Vi kan inte kasta bort våra röster och låta andra krafter styra. Gör din röst hörd. Rösta den 25 maj för svenska kollektivavtal i Sverige!

Johan Danielsson (S),
kandidat till Europaparlamentet på plats 10