Efter en 6,6.a–anmälan från Hård Lars Andersson gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion vid Nobina i Södertälje. Anmälan gällde 35 personer som har en stor andel arbetsdagar på 9 timmar eller mer varvat med korta arbetsdagar på 3 timmar.

Efter inspektionen och kontakterna med ledningen för depån så varslade Arbetsmiljöverket om att de skulle komma med ett föreläggande om att Nobina Södertälje ska göra en undersökning och riskbedömning av de 35 personernas arbetstider.

Ledningen tvingas då också att bedöma risken för hälsan och olycksfall i trafiken på grund av arbetstiderna och möjligheten till återhämtning.

I sitt svar till Arbetsmiljöverket hänvisar Nobina Södertälje till att de redan beslutat om att göra en undersökning och riskbedömning om arbetstiderna och dess risker.

Arbetsmiljöverket skjuter därför upp sitt beslut om ett föreläggande.

– Jag ska ta kontakt med Nobina Södertälje för att höra hur det går med deras kartläggning och riskbedömning. Jag kan inte säga när det sker. Vi har många ärenden men Nobina Södertälje finns med på ”Att göra–listan”. Inom några veckor borde jag hinna kontakta dem, säger arbetsmiljöinspektör Åsa Larsson.

Hård Lars Andersson låter inte allt för besviken över hennes besked.

– Vi har tillsammans med arbetsgivaren börjat med en kartläggning och riskbedömning av arbetstiderna. Jag är med i det arbetet. Arbetstiderna kommer att bli bättre under sommartidtabellen och förhoppningsvis ännu bättre i december då vi får en ny vintertidtabell, säger han.

Hård Lars Andersson menar att de arbetstider som han anmälde till arbetsmiljöverket förra året är en stor risk för hälsan och trafiksäkerheten.

– Forskning visar att långa arbetsdagar varvat med korta dagar på sikt blir väldigt tröttande därför att det aldrig ges chans till verklig återhämtning, säger han.

Kommunalarbetaren har sökt Nobina Södertäljes trafikchef Eric Steijer för en kommentar.

6.6.a

Paragraf 6.6.a i arbetsmiljölagen ger skyddsombud rätt att till arbetsmiljöverket anmäla missförhållanden vid arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket måste då göra en inspektion för att utreda anmälan och eventuellt komma med ett föreläggande för att tvinga arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön.
Alternativet till ett föreläggande är att Arbetsmiljöverket utfärdar ett förbud mot att fortsätta den verksamhet som anses innebära allvarlig risk för liv och hälsa.