Från 2003 fram till 2012 har antalet arbetsskador ökat med nästan 45 procent. De arbetsskador som ökat mest är arbetsolyckorna som ökat från drygt 27 000 till nästan 40 000.

Dessutom har de olyckor som leder till medicinsk invaliditet blivit många fler. Bland de kvinnor som anmäler arbetsskador har de fördubblats.

Rapporten visar också att det är de som är äldst och de som är yngst på arbetsmarknaden som är mest drabbade av arbetsskador.

De som är äldre än 55 år har störst risk att råka ut för långtidssjukskrivningar.

De vanligaste orsakerna att bli sjukskriven för varierar med ålder. I kommun och landsting är den största diagnosen för dem under 55 år psykisk sjukdom.

För dem över 55 år är det vanligast med de sjukdomar som kallas muskuloskeletala. Det är bland annat förslitningsskador och andra skador eller sjukdomar som påverkar skelett och muskler.

Räknar man bort tjänstemännen, och tittar bara på yrkesgrupper som tillhör LO, är den typen av sjukskrivningar den vanligaste för kvinnor redan från 36 års ålder, och i alla åldrar för männen.