KA har tidigare berättat att ett nytt förslag från regeringen kan sätta käppar i hjulet för de skärpta kraven på bemanning på särskilda boenden. Regeln, som beräknas införas i juli i år, innebär att myndigheter måste få regeringens godkännande om de ska införa föreskrifter som innebär stora kostnadsökningar för stat, kommuner eller landsting. Bemanningskraven för särskilda boenden är ännu inte klara och kommer därför troligen att prövas enligt den principen. De krav som gäller demensvården är redan beslutade och ska träda i kraft 2015. Men Socialstyrelsen jobbar nu för att lägga fram föreskrifterna samtidigt. Det innebär att även demensvården kan få vänta på att få mer personal.

– Vårt huvudmål är att det ska bli ett paket, att föreskrifterna ska gälla alla, säger Bitte Fritzson, enhetschef på Socialstyrelsen till KA.

Och då kommer de att behöva prövas av regeringen?

– Det är det som är mest troligt ja.

Innebär det att kraven på mer personal i demensvården blir försenade?

– Det beror på hur lång tid det tar för regeringen att besluta och vad de beslutar.

Socialstyrelsen har hela tiden hävdat att själva föreskrifterna inte kommer att kosta särskilt mycket.

– Det har blivit en felaktig debatt. Det som kommer att kosta för kommunerna är att leva upp till socialtjänstlagen och det är brister som de i alla fall är skyldiga att åtgärda, säger Bitte Fritzon.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL har riktat hård kritik mot de nya bemanningskraven för att de anses kosta miljarder. En av SKL:s främsta företrädare, folkpartisten Staffan Werme har sagt till KA att han inte tror att några kommuner kommer att höja bemanningen. Det är snarare troligt att kommunerna låter Socialstyrelsen dra dem inför rätta för att klara ut rättsläget.
Socialstyrelsen räknar med att lägga fram de båda föreskrifterna innan sommaren.