Ganimete Beqiri Sadiku.

I ett hyreshus på andra våningen mitt i Varberg hittar vi Hemtjänst och service i Halland AB, eller Linas hemtjänst som de anställda och brukarna fortfarande säger. Ganimete Beqiri Sadiku, kallad ”Gona”, driver företaget tillsammans med sin man.
Hon basar över hemtjänsten och han håller i företagets biltvätt och städning.

– Jag har alltid funderat på att starta något eget och när lov:en kom (lagen om valfrihet i äldreomsorgen, red:s anmärkning), så tänkte jag nu eller aldrig och tog ett banklån, säger Gona vars pappa driver städföretag.

Själv har hon arbetat både som barnskötare och som vårdbiträde i den kommunala hemtjänsten.

– De chefer jag har haft som har varit bra har själva varit ute och jobbat i verksamheten och det gör jag också en gång i veckan. Då har jag lättare att ta till mig saker som behöver ändras.

Ett litet privat företag är helt beroende av nöjda brukare för att överleva. På Gonas företag delar personalen ut julklappar och blommor när de äldre fyller år. När en man låg för döden och det fattades personal vakade Ganimete Beqiri Sadiku själv från morgon till sen kväll.

– Det är roligt också att ge mer.

Den största kostnaden är personalen och följer man regler och avtal så blir det inte så mycket vinst.

I en sådan här verksamhet måste man brinna för det man gör. Gona och hennes man har släktingar som hjälpt till med de två barnen, men hon är lättad över att hon äntligen anställt en samordnare på företaget.

– Man gör inte bara sitt jobb och går hem – det är en del av att vara företagare. Men jag måste bli bättre på att delegera, säger Gona och skrattar.

Hemtjänstföretaget har funnits i tre år nu och gick förra året för första gången plus minus noll.

– Den största kostnaden är personalen och följer man regler och avtal så blir det inte så mycket vinst.

– Men eftersom jag jobbat själv så vet jag att om personalen är nöjda så blir brukarna det också, säger hon.

Det är viktigt att personalen får vara med och förbättra det som inte fungerar.

När anställda tyckte att det blev för stressigt en vinter ökade man framkörningstiden under några månader.

– Du kan inte flyga fram på vägen när det är halt. Jag såg ju själv att jag inte hann, säger Gona.

Hon berättar att anställda vittnat om privata arbetsgivare som inte betalat för restiden. Det är fel, men man kan inte dra alla privata företag över en kam, menar Ganimete Beqiri Sadiku.

– Kvaliteten kan vara lika bra i privata företag som i kommunens hemtjänst, säger Gona.

På hennes företag finns undersköterskor som slutat i kommunal hemtjänst för att det var för stressigt där. En av dem är Pia Grönlund.

– Här får vi lägga våra egna scheman och det är inte alls samma stress. Gona månar om oss och litar på oss till 100 procent.

Ganimete Beqiri Sadiku tycker att kommunerna borde ställa krav på kollektivavtal, i alla fall efter något år när företaget fått fler anställda.

Hon kommer från en kommunalarfamilj och tycker att hon har en bra relation till facket. 

– Men ibland kan de ta för givet att allt en anställd säger är sant utan att kolla med arbetsgivaren först, säger hon.

Kvinnliga företagare vanligt

52 procent av företagen inom vård- och omsorg drivs av kvinnor (2011). För alla företag är siffran 23 procent.
Tillväxtverkets undersökning 2012 av 183 företag som arbetar med hemtjänst visade att 63 procent av företagens verksamhetsledare (vd eller verksamhetschef) var kvinnor.
Ideellt drivna hemtjänstföretag har över 80 procent kvinnliga verksamhetsledare. De flesta har en bakgrund i vård-och omsorgsyrket. Hur många som är undersköterskor eller vårdbiträden vet man inte.
Källa: Tillväxtverket

Privatisering av hemtjänsten

Lov, lagen om valfrihet i äldreomsorgen infördes 2009 och innebär att medborgarna får välja privat eller kommunal äldreomsorg.
Lov är frivilligt och hade förra året införts i 148 kommuner. Den ersättning som företagen får bestäms av kommunen. l Ersättningen ska vara lika mellan kommunal hemtjänst och privat. Genomsnittet är totalt 353 kronor per timme, men det varierar vad kommunen räknar in i ersättningen.
För enbart omvårdnad betalar Storuman 289 kronor per timme, vilket är lägst i landet. Mest, 444 kronor, betalar Kristianstad.
Privata hemtjänstföretag är vanligast i storstäder. I hela landet utförs 24 procent av alla hemtjänsttimmar (brukare över 65 år) av privata företag.
Källa: SKL