Johan Engman skriver i Kommunalarbetaren med synpunkter på mina svar i Ekots lördagsintervju 3/5 2014 (se länk). Jag vill börja med att säga att jag helt delar Engmans önskan om en regering efter valet som arbetar för ”jämställdhet, bra arbetsmiljö, ordentlig bemanning och resurser till välfärden, ett mänskligt samhälle, heltider och minskad arbetslöshet.” Hela Kommunals självständiga fackliga valrörelse i år går under rubriken Välj välfärden. Vi utgår från de frågor som Kommunals medlemmar själva vill att vi lyfter. Vårt fokus är ökad bemanning och mer resurser i form av statsbidrag till kommuner och landsting. Här lägger vi fullt kraft på att öka valdeltagandet bland våra medlemmar och få fler att gå och rösta, och att rösta för välfärden.

När det gäller vinster i välfärden beslutade Kommunals kongress förra året att verka för att en non-profit-princip ska råda i vård, skola och omsorg, och vi har redan levererat ett antal rapporter; bland annat Skilda världar och Välj välfärden – vi har råd – som beskriver just detta i Kommunals verksamheter och att politik är att välja väg. I lördagsintervjun sa jag också tydligt att vi har ett bättre kunskapsunderlag idag och att vi kan konstatera efter att vi gjort fler studier och undersökningar att det inte blev bättre med flera utförare. Vi vet bättre idag.

Jag gavs också möjlighet i intervjun att recensera de olika riksdagspartierna. Jag berättade om min egen personliga syn på en möjlig regeringsbildning. För fackförbundet Kommunal är det centralt att det är ett regeringsdugligt alternativ som på allvar kan ta tag i välfärdens utmaningar om ökade resurser för fler anställda. Jag sa samtidigt att det viktigaste är att medlemmarna röstar och att politikerna tar del av Kommunals kampanj Välj välfärden och ger oss tydliga svar. Något som vi under de senaste veckorna sett ske. Arbetsvillkoren i den offentligt finansierade välfärden är på agendan när det gäller såväl deltider som visstider. Det ska vi se till att de är ända fram till valet och också därefter då en ny regering ska leva upp till utställda löften.

Ett annat samhälle är möjligt, vi har råd med en bättre välfärd, men då behöver vi politiker som har högre ambitioner för ökad bemanning och mer resurser till kommuner och landsting. Jag ser verkligen fram emot den stundande valrörelsen!

Annelie Nordström,
ordförande för Kommunal