Det var i går, den 12 maj, som tidningen Dagens Arbete avslöjade att Arbetsförmedlingen under två års tid missat att meddela Försäkringskassan för personer som anvisats till arbetsmarknadsprogram. Omkring 25 000 arbetslösa har, enligt Dagens Arbete inte haft möjlighet att ansöka om aktivitetsstöd.

Enligt Arbetsförmedlingen har alla berörda haft andra ersättningar under tiden i stället, som till exempel rehabiliteringsersättning, försörjningsstöd eller sjuk- och aktivitetsersättning.

Vid en ansökan om aktivitetsstöd ska det samordnas med andra ersättningar, vilket nu inte har gjorts. Ingen vet hur många som fått för mycket pengar eller för lite pengar.

– Jag tror risken för att någon fått för lite ersättning är liten. Snarare kan det handla om att arbetssökande har fått för hög ersättning, säger Joakim Jarnryd, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan till Dagens Arbete.

Arbetsförmedlingen kommer att gå ut med brev till alla berörda. 

Ersättningen och ersättningsrätten från a-kassan kan påverkas för den som begär någon form av omprövning, varnar Arbetsförmedlingen.

Kan det bli aktuellt med återkrav från Kommunals a-kassa?

– Jag kan inte svara på det. Hur vi hanterar det vet vi inte ännu. Vi gör ingenting förrän vi har ett eventuellt ärende på bordet, säger Helena Wågberg.