Till skillnad från Kommunal har Vårdförbundet haft ett så kallat tillsvidareavtal med Vårdföretagarna, för sina medlemmar i de privata ambulansföretagen, som har löpt på så länge ingen av parterna tyckt något annat.

Nu har Vårdförbundet för första gången på flera år beslutat säga upp avtalet. Orsaken är det stora missnöjet med arbetstiderna.

­– Vi är inte nöjda med det vi kommit fram till i förhandlingar med Vårdföretagarna. Men det exakta innehållet i vad vi pratat om går vi inte ut med, säger Katarina Skarin Ebenstrand, ombudsman på Vårdförbundet.

Enligt Tomas Bengtsson, förhandlare hos Vårdföretagarna, handlar missnöjet till största delen om att kommuner och landsting har en speciallösning i avtalet för dem som jobbar ständig natt, som innebär två timmars kortare arbetstid. Detta saknas i avtalet med Vårdföretagarna.

– Vi pratar om de här sakerna. Men det ligger ingen dramatik i det här alls, som vi ser det, säger Tomas Bengtsson.

Kommunal har möjlighet att säga upp det sista avtalsåret augusti 2015-augusti 2016. Det ska i så fall ske i januari nästa år.

Ökar risken för att även Kommunal säger upp avtalet, i och med det här?

– Jag tror faktiskt inte Kommunal bryr sig speciellt mycket om vad Vårdförbundet gör, men det är min privata fundering, säger Tomas Bengtsson.

Enligt Liza di Paolo Sandberg finns missnöje med arbetstiderna även hos Kommunals medlemmar, framför allt i Stockholms län.  Men att det inte är säkert att det handlar om samma saker som för Vårdförbundets medlemmar.

– Mycket handlar om de långa arbetspassen, men det är svårt att avtalsvägen lägga förbud i ena eller andra riktningen, säger hon.

I det avtal som slöts förra året fick Kommunal in skrivningar om jourtiden, som skulle öka det lokala inflytandet över schemaläggning och jourtid. Och förbundet har begärt in uppgifter från sektioner och avdelningar kring detta, för att någon gång efter sommaren, kunna ta ställning till om avtalet ska sägas upp eller inte.

– Då får vi se om företagen har lyckats leva upp till avtalet.

Den 19 maj fortsätter förhandlingar mellan Vårdförbundet och Vårdföretagarna. Lyckas parterna inte komma överens innan juli månad finns det risk för konflikt, och även Kommunals medlemmar berörs.

– Skulle det bli konflikt ramlar frågan tillbaka till huvudmannen, som köper ambulanstrafiken av företagen, i det här fallet landstingen. Men de står ju då utan bilar så det är inte så lätt att varsla om strejk på det här området, säger Liza di Paolo Sandberg.