Av de 637 tillfrågade hann 47 procent bara ta ut hela sin lunchrast ”ibland”. 71 procent känner sig stressade vid tanken på arbetet, och 46 procent konstant stressade i arbetet.

– Rätten till heltid har diskuterats mycket och jag har länge ställt mig frågan: hur många kommer i framtiden orka jobba heltid till pensionsålder? Därför tog jag med en fråga om det, och svaret blev att 77 procent av personalen inte tror att de kommer att orka, berättar Nanna Åberg när KA träffar henne på ett café i centrala Stockholm.

Hon har jobbat inom hemtjänsten i 13 år och sett hemtjänsten förändras till det sämre. Allt fler i personalen har blivit slutkörda och uppgivna, berättar Nanna. Dessutom kände sig många kränkta och stressade i och med att tidsregistreringssystemet Paragå infördes.

– Jag kände att utvecklingen inte får fortsätta och ville försöka göra något konstruktivt.

Hon tog kontakt med Kommunal och medverkade i ett möte för hemtjänstpersonal med såväl kommunala som privata arbetsgivare i Stockholm. Med stöd av dem började hon arbeta på en enkät. Syftet var att uppmärksamma arbetssituationen för hemtjänstpersonal på olika arbetsplatser.

– Jag pratade med chefer, arbetsplatsombud, huvudskyddsombud och besökte omkring 11 arbetsplatser. På de övriga cirka 14 arbetsplatserna fick jag hjälp att dela ut och samla in resultatet.

Hon hoppas att hemtjänstpersonal kan få än mer stöd av facket för att våga sätta ner foten.

– Vi vill inte styras av exakta tider utan av pensionärernas omsorgsbehov. Vi vill tillåta oss att jobba lugnt och fokuserat, ta våra pauser och kunna må bra på jobbet, säger hon.

Kommunal har skickat enkätresultatet till Stockholm stads folkvalda politiker samt fyra pensionärsförbund och inväntar nu svar.

Fotnot: Läs hela Nanna Åbergs undersökning här (PDF-format).