Vid förra EU-valet 2009 låg valdeltagandet bland LO:s medlemmar på 35 procent (45,5 i hela befolkningen). Den här gången ser alltså valdeltagandet ut att öka en aning, hos LO-medlemmarna.

Enligt undersökningen svarar 31 procent att de absolut kommer att rösta medan 20 procent svarar att de troligen kommer att göra det. Sex procent säger absolut nej till att rösta.

En högre andel, 60 procent, anser ändå att valet är mycket eller ganska viktigt. Och 73 procent anser att det spelar roll vilka parlamentariker som väljs in från Sverige

Medierna får underkänt, en majoritet svarar att de inte hört eller sett något om EU-valet där de bor.

Resultat LO:s undersökning

Undersökningen bygger på 2393 intervjuer.

Känner du till att det är EU-val i år?
Ja: 89 procent

Nej: 11 procent

Hur stor är chansen att du kommer att rösta i EU-valet?
Kommer absolut att rösta: 31 procent
Kommer troligen att rösta: 20 procent
50/50 att jag röstar: 17 procent
Kommer troligen inte att rösta: 20 procent
Kommer absolut inte att rösta: 6 procent
Vet ej: 5 procent

Hur viktigt tycker du EU-valet är?
Mycket viktigt: 25 procent
Ganska viktigt: 35 procent
Inte särskilt viktigt: 19 procent
Inte alla viktigt: 6 procent
Vet ej: 15 procent

Har du hört eller sett något om EU-valet i media där du bor?
Ja: 48 procent
Nej: 52 procent

Tror du att det spelar roll vilka som röstas in i EU-parlamentet från Sverige?
Ja: 73 procent
Nej: 27 procent