På torsdagskvällen fick personalen på det konkursade hemtjänstföretaget veta att Järfälla kommun tar över kunderna från den 21 maj. Fast anställd personal erbjuds provanställning i sex månader och timavlönade ska få fortsatt jobb.

– Det är jätteviktigt att man kontrollerar att den sysselsättningsgrad som står på anställningsbevisen stämmer överens med verkligheten. Vi har upptäckt att det inte gjorde det på några, säger Peter Ulander, regionalt fackligt ombud på Kommunal i Järfälla.

Kommunal har också upptäckt att visstidsanställda inte konverterats till fasta tjänster när de borde.

De anställda väntar fortfarande på aprillönen och fjolårets löneförhöjning. De pengarna betalas ut från den statliga lönegarantin. Det gäller även intjänad semestern. För att få de pengarna ska man anmäla sig på Arbetsförmedlingen.

Ett 60-tal är anställda på företaget, drygt 25 personer är tillsvidareanställda. Medellönen är drygt 21 000 kronor i månaden. Kommunals bedömning är att lönerna är högre i kommunen, där har de anställda också fått årets lönehöjning.

– Det är inte så att vi tillåter någon lönedumpning på grund av att ett företag går i konkurs. Om de anställs i kommunen så är det de villkoren som gäller, säger Peter Ulander.

Av det 60-tal som arbetat på Violas Hemservice var mer än hälften visstidsanställda. Deras jobb blir ännu mer osäkra nu.

– De kommer att komma i kläm på ett eller annat sätt. Men vi får ju minimera det så gott vi kan utifrån de regler och avtal som gäller, säger Peter Ulander.

För de anställda på Violas Hemservice har kollektivavtalet med Vårdföretagarna reglerat villkoren. När de börjar i kommunen går de över till avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Flera saker skiljer och det ska nu fack och arbetsgivare förhandla om.

Enligt Järfällas socialdirektör Johan Bergman är det viktigt att personalen vill gå över till kommunen.

– Vi har facket med oss hela tiden och gör det här i en dialog med personal och fackliga företrädare, säger Johan Bergman.