KA har tidigare berättat att de anställda inte fått sina löner och att företaget försatts i konkurs. Både de anställda och ledningen anser att skälet till de ekonomiska problemen är hemtjänstersättningen i Järfälla som varit bland de lägsta i landet. Tidigare har branschens jättar Aleris, Carema och HSB Omsorg lämnat kommunen eftersom de ansett att det är olönsamt att bedriva verksamhet där.

Personalen väntar fortfarande på sina aprillöner och har varit hårt pressade av ovissheten om framtiden. Ett 60-tal är anställa på företaget och torsdagskvällens informationsmöte var välbesökt. Frågorna var många, samtidigt var lättnaden stor.
– Folk tycker att det är skönt att jobben är tryggade, säger Niklas Larson.

Beskedet som personalen fick är att kommunen tar över verksamheten från den 21 maj och driver den vidare. Alla fast anställda erbjuds provanställning i sex månader och de som är timavlönade fortsätter arbeta som tidigare.
– Det är skönt att kommunen till slut visar att de tar sitt ansvar, säger Niklas Larson.

Nu hoppas han att hemtjänstföretagets konkurs ska väcka debatt och att kommunpolitikerna ska bli mer lyhörda för både kunder, närstående och personalen.
– Jag hoppas att de inte bara slår ifrån sig och höjer ersättningen på sikt, säger Niklas Larson.

Enligt Järfällas socialdirektör Johan Bergman har kommunen säkerställt att andra företag inte vill ta över det konkursade företaget. Rent juridiskt gör heller inte kommunen det. Istället tar kommunen över kunderna som i ett brev påminns om att de kan välja ny utförare.