1. Gold plating. Uttrycket används av dem som anser att medlemsländerna inte bör ha mer generösa regler för anställda än vad EU:s regler kräver. Det som är bättre kallas gold plating.

EU-kommissionen vill att gold plating i medlemsländ­erna redovisas. Tanken är att skapa ett politiskt tryck som får medlemsländerna att enbart hålla sig till minimireglerna.

De rödgröna är emot allt tal om gold plating som de menar pressar ner löner och villkor. Men de borgerliga i parlamentet stöder kommissionens förslag för att underlätta för företagen.

2. Arbetsmiljön. Kommissionen vill att företag med upp till 249 anställda (99 procent av alla företag i EU) ska undantas från all ny EU-lagstiftning om arbetsrätt och arbetsmiljö. Detta stöds av de borgerliga för att skapa fler jobb. De rödgröna säger nej.

3. Social dumpning. De rödgröna vill ha ett socialt protokoll som ska garantera fackliga och sociala rättigheter i EU. Kravet stöds av flera borgerliga ledamöter. Men det krävs att alla medlemsländer säger ja för att protokollet ska bli infört i EU:s fördrag. Påtryckningarna från parlamentet kan sätta press på de länder som i dag säger nej.

Socialdemokraterna och de gröna vill dessutom ändra utstationeringsdirektivet, som talar om vilka krav om löner och villkor som får ställas för utländska arbetare som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land. De vill att direktivet tydligt säger att det är värdlandets lagar och avtal som ska gälla fullt ut också för dessa utländska löntagare.

Men de borgerliga är nöjda med det förslag om utstationeringsdirektivet som parlamentet, kommissionen och rådet nyligen enats om.