Valet till EU-parlamentet kan bli räddningen för regeringen som vägrar att ändra i lagen om anställningsskydd, LAS, för att stoppa möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra i det oändliga.

Månaden innan EU-valet krävde EU-kommissionen att regeringen innan midsommar visar hur den svenska lagen följer EU-rätten, som inte tillåter visstidsanställningar enligt svensk modell.

Men frågan kan innan dess vara överspelad. Regeringen kan slippa bry sig om kommissionens yttrande. Det är inte säkert att den nya kommission som ska utses av parlamentet tycker att detta är en så viktig fråga så att den är beredd att stämma Sverige inför EU-domstolen.

Den borgerliga majoriteten i EU-parlamentet har uppmanat kommissionen att gå vidare med sina planer på att se över hur direktiven om visstidsanställningar och deltidsarbete i stället kan försämras för att underlätta för företag med upp till 249 anställda (99 procent av alla företag i EU) så att jobben blir fler.

De rödgröna partierna säger nej till sådana försämringar. Även Europafacket har protest­erat mot dessa planer.
Blir det fortsatt borgerlig majoritet i parlamentet efter valet påverkar det sammansättningen av kommissionen och inriktningen på dess arbete under de kommande fem åren.

Det var TCO som anmälde Sverige till EU-kommissionen för brott mot EU-rätten när visstidsreglerna infördes i LAS år 2007.

– Regeringen har inte kunnat visa hur LAS stämmer överens med EU-rätten. Det vore olyckligt om EU-valet leder till att pressen mot Sverige att ändra reglerna om visstidsanställningar försvinner, säger TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

Kommunalarbetaren har sökt arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson för en kommentar. Hennes pressekreterare Linda Norberg hänvisar till ett pressmeddelande efter kommissionens uppmaning om att regeringen ska förklara hur LAS överensstämmer med EU-rätten.

– Vi kommer nu att titta vid­are på vad de säger och inom två månader ska vi komma in med ett svar, säger Elisabeth Svantesson i pressmeddelandet.

Hon betonar att fasta jobb är grunden på svensk arbetsmarknad.

– Tidsbegränsade anställningar är ett viktigt komplement, men får inte missbrukas, säger arbetsmarknadsministern i pressmeddelandet.

Fotnot: Hur kommer det sig att man kan jobba visstid år efter år utan att få fast jobb i Sverige? Kolla Elin Steens förklarande grafik här (i PDF-format).