Arbetsmiljöverket har jämfört arbetsmiljön för hemtjänstpersonal och anställda i de tekniska yrkena i 59 kommuner. Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är kritisk till jämförelsen.

– Det finns ett dilemma i att jämföra arbetsmiljön i hemtjänsten med till exempel snöröjning. Det finns många delar i verksamheten som är väldigt olika. Men alla har rätt till en bra arbetsmiljö, säger Caroline Olsson, sektionschef vid SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

Lenita Granlund anser att kommunerna på allvar måste tag i de här frågorna.

– De måste se att allt det här hänger ihop. Resursfrågan, arbetsmiljöarbetet, den dåliga personalkontinuiteten.

Vilken tycker du är den enskilt viktigaste frågan för kommunerna att ta tag i?

– Det går egentligen inte att plocka ut en bit men det handlar om att det måste till mer personal, man måste se över bemanningen och ha fler tillsvidareanställda. Det behövs mer händer och fötter i verksamheten.

Har Kommunal i tillräckligt hög utsträckning haft ett jämställdhetsperspektiv när krav ställs på det här området?

– Ja, det som är huvudfrågan är jämställdhet. Och vi talar om löner, arbetsvillkor, delade turer. Listan kan göras hur lång som helst.

Caroline Olsson på SKL tycker inte det är självklart att en bättre arbetsmiljö måste kosta mer pengar i form av ökade resurser.

– Det behöver inte nödvändigtvis alltid vara så. Det finns kommuner som jobbar med det här på ett väldigt bra sätt, som tänker lite annorlunda, säger hon och nämner Sundsvall och Halmstad som goda exempel.

Men Arbetsmiljöverket pekar ju framför allt på att tillgången till en närvarande chef är betydligt lägre i hemtjänsten. Varför måste det vara så?

– Det behövs säkert en förtätning av chefer på många håll. Sen finns det inget absolut tal för hur många chefer som behövs. Det är inte säkert att det är just den tekniska sidan som har den optimala chefssituationen.

Är det för många kommuner som ser arbetsmiljöarbetet mest som en kostnad?

– Jag vet inte, men det som behövs är att man har ett brett perspektiv när man tittar på de frågorna.

Finns det brister på den punkten hos många kommuner?

– Man behöver se på en del håll att om man lägger resurser på en del i verksamheten så kanske man får igen det i en annan ände.