Polisens Aktionsgrupp Stockholm, som är en del av den myndighetsgemensamma insatsen mot grov organiserad brottslighet, grep i förmiddags två personer. De är på sannolika skäl misstänkta för osant intygande, grovt brott. De är anhållna och just nu pågår förhör.

– Osant intygande har med betygsutfärdande avseende utbildningen, vi menar på att de inte bygger på riktiga uppgifter, säger kammaråklagare Karolina Lindekrantz.

Kopplingar finns till den pågående utredningen mot ledningen för Jome Omvårdnad. Företaget har anlitat Kompetensutvecklingsinstutitet, KUI, för att de anställda ska få betyg från vård- och omsorgsprogrammet.

Utbildningen på KUI har skett inom Omvårdnadslyftet som är en regeringssatsning för att höja kompetensen i äldreomsorgen. För varje avklarat gymnasiepoäng betalar Socialstyrelsen 50 kronor.

Jome Omvårdnad utbildade minst 42 personer under hösten 2012, 12 av dem tog 1300 poäng på mindre än ett halvår, enligt en lista som KA tagit del av. Normalt tar det två till tre terminer att bli färdig undersköterska.

– Det är lite för tidigt att säga hur många det rör. Jag inte säga att alla fått felaktiga betyg. Det här rör misstankar vi har just nu, utredningen får visa om vi har fog för dem, säger kammaråklagare Karolina Lindekrantz.

Södertälje är den kommun i länet – med undantag av Stockholm som är mycket större – där absolut flest anställda hos privata företag deltog i Omvårdnadslyftet under 2012. Samtliga hos KUI.

Även AB Hemtjänst och Service i Sverige, där företagsledningen också är häktad misstänkt för ekonomisk brottslighet, utbildade sin personal hos KUI.

Ett annat företag där personalen under 2012 tagit höga poäng på rekord tid är Ängla Omsorg. Där tog 25 personer 1250-1300 poäng på mindre än ett halvår, enligt den lista som KA tagit del av.

I fjol anlitades också KUI av Ängla Omsorg där personalen tagit ett högt antal poäng. Även personal från brottsmisstänkta AB Hemtjänst och Service i Sverige studerade vid KUI i fjol.

Södertälje kommun ställer krav på att 50 procent av hemtjänstpersonalen ska vara utbildade undersköterskor. Hur kommunen nu värderar kompetensen hos de som studerat på KUI är oklart.

– Vi måste få information, titta på de här uppgifterna och göra en analys. Sedan måste Socialdirektören ta ett beslut om vilken uppföljning som ska göras, säger Greger Lilliebladh, verksamhetsstrateg på Södertälje kommun.

Södertälje kommun överväger om en anmälan till Skolinspektionen ska göras.