På frågan om vilket eller vilka partier som Kommunals ordförande Annelie Nordström tycker att Socialdemokraterna ska samarbeta med för att få igenom så mycket som möjligt av Kommunals krav svarade Annelie Nordström: Miljöpartiet.

Det var i Ekots lördagsintervju som sändes 3 maj som hon gav svaret.

– Om alla kommer in är nog mitt drömscenario trots allt att vi har en blandning av socialdemokrater och miljöpartister.

Men stödet för Miljöpartiet bland kommunalarna stannade vid blygsamma 3,3 procent i den senaste specialundersökningen av LO-medlemmar anställda i kommuner och landsting (SCB nov 2013 – se länk ).

Vänsterpartiet som bland kommunalarna har över tredubbelt så många sympatisörer, 10,9 procent i den senaste mätningen, nämnde hon inte.

Under intervjun fick Annelie Nordström frågan varför, eftersom som Vänsterpartiet liksom Kommunal driver frågor om rätt till heltid, mer pengar till vård och omsorg och vill ta bort delade turer.

– Jag nämner inte de för att jag tycker att de i allt väsentligt väldigt mycket har blivit ett enfrågeparti, att de har snöat in på det här med vinsterna, sade Annelie Nordström i Ekots lördagsintervju.

Samtidigt visade en undersökning som KA gjorde tidigare i år att det framför allt är Vänsterpartiet, av riksdagspartierna, som driver och vill driva de frågor som LO har fattat beslut om på sina kongresser (se länk).

Kommunalarbetaren har sökt Annelie Nordström för en intervju, men har fått besked att hon inte har möjlighet att ge en intervju om detta. Istället kommenterar hon skriftligt:

Kommunal vill se en regeringsduglig regering som på allvar kan ta tag i välfärdens utmaningar om ökade resurser för fler anställda – vi har inget uttalat om exakt hur regeringsbildningen ska se ut, det är inte Kommunals uppgift. Jag fick frågan om hur en önskad regeringssammansättning skulle se ut och gav min egen synpunkt på detta. Samtidigt var jag tydlig med att det viktigaste är att medlemmarna röstar och att politikerna tar del av Kommunals kampanj Välj välfärden”.

Annelie Nordström talade under Ekots intervju också om att LO:s kvinnoförbund kämpar för att LO:s och Socialdemokraternas 10-punktsprogram för ordning och reda på arbetsmarknaden bör utökas med tre punkter. Begränsa anställningar på visstid, begränsa delade turer och rätt till heltid.