KA når KUI:s verksamhetschef Marie Palmgren som sitter på tåget från Göteborg till Stockholm.

– Jag ser väldigt allvarligt på detta. Vi är noga med att man måste uppnå kunskapskraven innan betyg utfärdas. Men självklart kommer jag genast att ta reda på vad som har hänt, säger Marie Palmgren.

KUI har funnits i drygt tio år. Deras verksamhet är inriktad på vuxenutbildningar där vård- och omsorgsutbildningar har varit en stor del. Fram till förra våren tillhörde företaget JB-koncernen som drevs av det danska riskkapitalbolaget Axcel Management. När de drog sig ur skolbranschen efter ett vikande elevunderlag gick KUI och de andra skolorna i koncernen över till skoljätten Academia. De ägs i sin tur ägs av Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT. Academia har idag har drygt 30 000 vuxenstuderande elever i Sverige enligt sin hemsida. Enligt det senaste bokslutet omsatte bara KUI 36 miljoner kronor under första halvåret 2013. Academia totalt omsatte över 5 miljarder och redovisade en vinst på 143 miljoner. De är i dag det privata skolföretag i landet som går i särklass bäst.

Tidigare har Marie Palmgren sagt till KA att det inte är något märkligt att elever tar 1 300 poäng på fyra månader när den normala utbildningstakten är två till tre terminer.

– Jag står fast vid att det är inget konstigt att klara betyget på ett halvår om man har kunskaperna med sig sedan tidigare och om man har arbetslivserfarenhet. Jag vet att cirka 12 av de vi hade från Jome tidigare hade läst liknande kurser.

Enligt uppgifter som KA tagit del av är det 42 stycken som klarade det här på fyra månader.

– Nej, jag har ju betygskataloger, men nu sitter jag på tåget. Jag tror att det var 12 som uppnådde de här betygen på ett halvår. De andra fortsatte ju studierna, säger Marie Palmgren.

Även anställda på Södertäljeföretaget Ängla Omsorg har tagit höga poäng på kort tid, enligt listor som KA tagit del av.

– Nu har jag inte alls uppgifterna här. Men jag vet att det även på Ängla Omsorg var deltagare som hade läst kurser med samma innehåll hos annan utbildningsanordnare men inte fått betyg i kurserna. Det var samma där, säger Marie Palmgren.