Vid förtidsröstning krävs både id-handling och röstkort för att få rösta.

Den som av någon anledning inte har fått sitt röstkort eller tappat bort det kan beställa ett nytt sådant hos Valmyndigheten.

Den som röstar i sin vallokal på valdagen behöver endast ha id-handling med sig.

På Valmyndighetens hemsida kan man få information om vilka lokaler som är öppna för förtidsröstning.

Skulle du ångra din förtidsröst går det att ändra genom att ångerrösta på valdagen. Däremot går det inte att förtidsrösta mer än en gång.

Mer information

På Valmyndighetens hemsida finns uppgifter om var det går att förtidsrösta.
Valmyndighetens telefonservice: 020-825 825.