Järfälla, norr om Stockholm, är en av de kommuner som haft lägst hemtjänstersättning i landet. KA har tidigare berättat om att Violas Hemservice haft svårt att klara ekonomin. Och att branschens jättar Carema, Aleris och HSB Omsorg har lämnat kommunen eftersom de ansett att det var olönsamt att bedriva hemtjänst där. Tidigare har också ett mindre företag lagt ner. Nu har alltså Violas Hemservice försatts i konkurs.

– Det kom inte som en blixt från klar himmel, det var bara en tidsfråga. Det är jättetråkigt, säger Niklas Larson, vårdbiträde på Violas Hemservice.

Han berättar att stämningen bland arbetskamraterna är dämpad:

– Det är många som inte mår jättebra. Folk är oroliga för hur vårdtagarna ska reagera.

De anställda har inte fått aprillönen och många har tvingats låna pengar av släkt och vänner för att klara räkningarna. Företagets bensinkort är spärrade och de anställda får lägga ut egna pengar när de tankar företagsbilarna.

– Det är absurt, säger Niklas Larson.

Nu väntar de anställda på att pengar från den statliga lönegarantin som betalar lönerna när ett företag går i konkurs. Men vad som händer med jobben är oklart.

– Jag ska jobba två tre veckor, det är det enda jag vet, säger Niklas Larsson.

Han hoppas att Järfälla kommun ska ta över både företagets kunder och anställda. Mycket med omtanke om kunderna. Men vad som händer är oklart.

I eftermiddag ska företrädare för Järfälla kommun träffa konkursförvaltaren. Då kan diskussion föras om kommunen ska ta över både kunder och anställda från Violas Hemservice.

– Det har ju förekommit i liknande scenarior i andra kommuner  och att man valt den vägen . Man jag vill inte föregå den situationen överhuvudtaget, säger Johan Bergman, socialdirektör i Järfälla.

Men vad som händer med jobben är än så länge oklart. Konkursförvaltaren kan sälja verksamheten till ett annat företag. Då är inte de anställda garanterade jobb. Men trots det finns chans till fortsatt anställning enligt LAS, Lagen om anställningsskydd.

– Om konkursförvaltaren avyttrar verksamheten så har de anställda inte automatiskt rätt till fortsatt anställning. Men de har företrädesrätt till återanställning hos den nya arbetsgivaren, säger Anne Alfredson, jurist på LO-TCO Rättsskydd.